RADIJSKA RAZDELILNICA

RTV Slovenija vključuje več studijev, v katerih snemajo in v živo izvajajo nacionalne radijske programe. Da bi zagotovili nemoteno povezavo in preklapljanje med njimi, so v Radijsko razdelilnico namestili povsem digitalno, decentralizirano radijsko avdio matriko LAWO Nova 73 velikosti 392 vhodov x 392 izhodov. Zanesljivo delovanje zagotavljajo podvojene komponente (napajanje, procesna in krmilne enote) z avtomatskim prevzemom delovanja v primeru okvar. Podvojene so tudi povezave z optičnim kablom. Ta tehnološko in logistično zahteven projekt je bil uspešno zaključen oktobra 2004.

Kontaktna oseba: Andrej Logar

PDF Download

© AVC group d.o.o. | Tržaška cesta 126 | 1000 Ljubljana | Slovenija