Pogoji uporabe

 

1. Vsebina

AVC Group d.o.o. si kot združenje pravnih oseb pridržuje pravico do zanikanja odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Zahtevki za odgovornost, ki se nanašajo na škodo, nastalo zaradi uporabe kakršnihkoli posredovanih informacij, vključno z morebitnimi nepopolnimi oziroma netočnimi informacijami, bodo potemtakem zavrnjeni.

Vse ponudbe so nezavezujoče in brez obveznosti. Deli strani ali celotna publikacija, vključno z vsemi ponudbami in informacijami, so lahko razširjeni, spremenjeni ali deloma oziroma v celoti izbrisani s strani AVC Group d.o.o. brez posebnega obvestila.

2. Preusmeritve in povezave

AVC Group d.o.o. ne odgovarja za kakršnekoli vsebine, povezane oziroma preusmerjene z njihovih strani, razen v primeru, da je AVC Group d.o.o. v celoti seznanjen z nezakonitimi vsebinami in bi bil zmožen uporabnikom svojega spletnega portala onemogočiti dostop do teh strani. Če nastane kakršnakoli škoda zaradi uporabe informacij, ki so tam predstavljene, je lahko pravno odgovoren zgolj avtor posameznih strani, ne pa tisti, ki se je na te strani povezal. Poleg tega AVC Group d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnakoli obvestila ali sporočila, objavljena s strani uporabnikov na forumih, knjigah gostov ali seznamih naslovnikov, ki so dostopni na njihovi strani.

3. Avtorske pravice

AVC Group d.o.o. se namerava izogniti uporabiti kakršnegakoli avtorskega gradiva v namen objave, ali pa, v primeru, da to ni mogoče, navesti avtorske pravice posameznega predmeta.

Avtorske pravice za kakršnokoli gradivo, ustvarjeno s strani AVC Group d.o.o., so pridržane. Vsakršno podvajanje oziroma raba predmetov kot so slike, diagrami, zvočni posnetki oziroma besedila v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljeno brez soglasja AVC Group d.o.o..

4. Varovanje zasebnosti

Če je podana možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (elektronski naslovi, ime, naslovi), se vnos le-teh opravi prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponujenih uslug sta dovoljena – če je to tehnično možno in razumno – brez navajanja kakršnihkoli osebnih podatkov oziroma ob navedbi prikritih osebnih podatkov ali psevdonima. Raba objavljenih poštnih naslovov, telefonskih ali faksnih številk in elektronskih naslovov v tržne namene je prepovedana; kršitelji, ki bodo pošiljali neželena vsiljena sporočila bodo kaznovani.

5. Pravna veljavnost tukajšnje klavzule

Tukajšnja klavzula se smatra za del spletne publikacije s katere ste bili preusmerjeni. Če so deli oziroma posamezni pogoji tukajšnje izjave nezakoniti oziroma netočni, ostaja vsebina oziroma veljavnost ostalih delov nevplivana s strani tega dejstva.

Zgornja klavzula je nastala na podlagi brezplačnih uslug na http://www.disclaimer.de.

© AVC group d.o.o. | Tržaška cesta 126 | 1000 Ljubljana | Slovenija